Airport bustransfer

Airport bustransfer
Személyszállítás
16 + 1 személyes Volkswagen Crafter

8+ 1 személyes Ford Transit Custom

Személyszállítási feltételek

Az autóbusz megrendelésének visszaigazolásával szerződés jön létre a Csodár Bt. (székhely: 9400 Sopron, Csík Ferenc u. 20., adószám: 20067539-2-08, bankszámla száma: 59500351-10009770, képviseli: Dárdai Béla üzletvezető) továbbiakban: Szolgáltató és a megrendelő, továbbiakban: Megrendelő között.
A Szolgáltató kijelenti, hogy az autóbuszos személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előírt kötelezettségeinek eleget tesz.
A Személyszállítási szerződés akkor jön létre, amikor Megrendelő Szolgáltató ajánlata alapján a szolgáltatást megrendelte, a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolta, és ha szükséges, Megrendelő a díjelőleget megfizette. Az utazás részleteit, jellemzőit a Szolgáltató árajánlata, a megrendelés visszaigazolása ill. jelen feltételek tartalmazzák.
Előlegfizetésre vonatkozóan mindenkor a Szolgáltató árajánlatában foglaltak az irányadók.
A teljes fuvardíj megfizetése, a fuvarfeladat teljesítését követően, a kiállított számla alapján készpénzzel vagy átutalás esetén 8 munkanapon belül esedékes.
A díjszámítás alapja a kiindulási és a célállomás között megtett pontos kilométer. Ehhez adódik induláskor a telephelytől a kiállás helyéig, ill. visszaérkezéskor a visszaérkezés helyétől a telephelyre megtett kilométer.
Díjszabás a 16+1 fős Volkswagen Crafter kisbusszal történő személyszállításhoz:

0-200 km között 200 Ft/km, minimum 34.000,- Ft,
200-300 km között 190 Ft/km,
300-500 km között 180 Ft/km,
500 km felett 170 Ft/km.

Díjszabás a 8+1 fős Ford Transit Custom kisbusszal történő személyszállításhoz:

0-200 km között 180 Ft/km, minimum 20.000,- Ft,
200-300 km között 170 Ft/km,
300-500 km között 160 Ft/km,
500 km felett 150 Ft/km.

A fenti összegeket belföldi igénybevétel esetén 27 % áfa terheli.

A parkoló és úthasználati díjak, esetleges alagút-, kompdíj stb., külföldi utazás esetén a gépkocsivezető(k) napidíja Megrendelőt terhelik.

Egynapos megrendelés esetén az árak a teljesítés időtartamára és max. 3 óra helyi tartózkodás (várakozás) idejére vonatkoznak. 3 órán túli várakozás esetén óránként 2.000,- Ft kerül felszámolásra.

Többnapos utazás esetén a gépkocsivezető(k) szállásának és étkezésének költségei Megrendelőt terhelik.

Amennyiben a tényleges teljesítmény kisebb, mint a minimális, akkor a minimális teljesítmény: 34.000,- Ft + belföldön 27 % áfa kerül kiszámlázásra.
A megrendelt szolgáltatás lemondása kizárólag írásban, az alábbi feltételekkel lehetséges:

Az indulás előtt 15. napig díjtalan.
Az indulás előtt 14-3. napig a várható fuvardíj 25%-át,
Az indulás előtt 3 napon belül a várható fuvardíj 50%-át kell megfizetni.

A fuvardíj nem tartalmaz baleset-, beteg- és poggyászbiztosítást
A gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejét az AETR Egyezmény előírásai szabályozzák ( Ford Transitra nem érvényes!).
A Szolgáltató jogosult alvállalkozó igénybe vételére.
Az utasok az utazások saját felelősségükre vesznek részt, az utazáshoz szükséges okmányaik meglétéért maguk felelnek. Az utasok kötelesek az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat (vízum-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Ezek elmulasztása és/vagy megszegése esetén a következmények és esetleges többletköltségek csak és kizárólag a Megrendelőt terhelik.
Az utas kézicsomagjának és poggyászának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni. Az autóbuszon felejtett tárgyakért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Az autóbuszban okozott kárért (szennyezés, rongálás) az utas közvetlen anyagi felelősséggel tartozik.
A Szolgáltató (illetve alvállalkozója) mindent megtesz azért, hogy a Megrendelő és csoportja az úti célt időben és biztonságban elérje. Az időjárás, forgalmi helyzetek és az út minősége miatt felmerülő késések miatt a Szolgáltató felelősségre nem vonható.
Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis major: háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg (Ptk. 399. §.).
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó előírásai érvényesek.
A megrendelés elküldésével a Megrendelő megismerte és elfogadta jelen személyszállítási feltételeket.

Sopron, 2016.01.01

to top