Törzsutas Program

20AIRPORT Credit Card

Törzsutas Program

… minden Credit távolabbra visz …

Legyen Ön is 20AIRPORT TAXI Törzsutas!

A 20AIRPORT TAXI-nál a hosszú távú kapcsolatokban hiszünk, ezért fontos számunkra, hogy megbecsüljük visszatérő vásárlóinkat. A 20AIRPORT Credit Card Törzsvásárlói Programjának keretében minden a Törzsvásárlói Pontgyűjtő Programban szereplő szolgáltatásaink vásárlásának 10%-át pontok formájában jóváírjuk Törzsvásárlói Kártyáján.

A program pontgyűjtésen alapul. Törzsvásárlóinknak a 20AIRPORT TAXI autóiban  és a www.soproniutas.hu-n vásárolt, a Törzsvásárlói Programban szereplő szolgáltatások után forint formájában jóváírjuk az ár 10%-át Törzsvásárlói Pontgyűjtő Kártyájukon – vagyis minden 10 pont vásárlás után 1 forintot.

Törzsvásárlói Rendszer szabályzata

Hatályos: 2020.06.01-től visszavonásig.

 1. A 20 AIRPORT TAXI Törzsvásárlói Pontgyűjtő Program általános leírása
  1. A Cso-Dár Bt. üzemelteti a 20AIRPORT TAXI Törzsvásárlói Pontgyűjtő Programot (továbbiakban: Program).
  1. A Program igénybevehetőségének eszköze a 20AIRPORT CARD (továbbiakban: kártya)
  1. A Cso-Dár Bt. a 20AIRPORT TAXI-kban Kisbuszaiban a sChOOL BUS iskolai gyermekszállítás, Kisbuszos kirándulások EUROPÁ-ban és a Repülőtéri transferek (20AIRPORT TRANSFER) során a soproniutas.hu oldalon utasai részére Programot üzemeltet.
  1. A Programban soproniutas.hu oldalon foglalt és fizetett, valamint a 20AIRPORT TAXI autóiban Sopron városában lebonyolított utazásaik után pontot gyűjtenek a Kártyával rendelkező vásárlók (továbbiakban: Kártyabirtokos) törzsvásárlói kártyájukon.
  1. A Programban való részvétel a Cso-Dár Bt. által mindenkor közzétett szabályok automatikus elfogadását jelenti.
  1. A Program határozatlan ideig érvényes/visszavonásig érvényes.
  1. A Cso-Dár Bt. jogosult bármikor megszüntetni a Programot, amiről a Kártyabirtokosok számára előzetes értesítést küld közösségi oldalakon, amelyben tájékoztatást nyújt a megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt pontok tekintetében.
  1. A Program működése során a vonatkozó adatvédelmi szabályok figyelembe veendőek.
 2. A Program jogosultjai
  1. A részvételre minden Utas jogosult, aki igényel Kártyát.
  1. Kártyát a 14. életévüket betöltött Utasok igényelhetnek.
  1. A Programban való részvétel nem jár hátránnyal, a pontok beváltása önkéntes.
 3. A Pontok gyűjtéséről
  1. A Program elindulásától, azaz 2020.07.01-től kezdve minden utazást követően a Kártyabirtokos meghatározott mennyiségű pontot kap.
  1. A pontszámítás alapja az Utas által készpénzben, bankkártyával, Cso-Dár Bt. Ajándékkártyával és utalvánnyal megfizetett egyes utazások forintban kifejezett értéke. Az utazásokért kapott pont mindig az utazásért aktuálisan fizetendő árból kerül meghatározásra. A megvásárolt utazás egységárának forintban meghatározott értékének minden 10 Ft-ja után 1 pont jár. 10 Ft-nál alacsonyabb rész esetén lefele kerekítés történik. (Ha tehát egy utazás viteldíja forintban meghatározott értéke 999 Ft, úgy a termékért 99 pont jár.)
  1. A pontok gyűjtésére a kártyaigénylést követő naptól van lehetőség. A pontok autóban való jóváírásának az előfeltétele, hogy a utazás során a Kártya az Utasnál legyen és beolvasásra kerüljön.
  1. A pontok a Kártyán-n történő jóváírásának előfeltétele, hogy a Kártyát az Utas a sofőrnek átadja, aki a pontokat összegre váltva jóváírja.
  1. A Cso-Dár Bt. egyes akciók keretében időnként meghatározott vásárlói műveletekre (pl.: hírlevél-feliratkozás, kvízben való részvétel, Soproniutas Barátikör-i kisbuszos kirándulásokon való részvétel.) vonatkozóan további extra pontot írhat jóvá a vásárló kártyaegyenlegén.
 4. Pontok jóváírása/levonása
  1. Az adott vásárlással megszerezhető pontok jóváírása az utazást követően azonnal történik.
  1. A soproniutas.hu-n megrendelt, de egyenlőre ki nem fizetett transferek után járó pontok addig nem kerülnek a Kártyára, amíg az utazás le nem bonyolódott. A pontjóváírásra az utazást követő fizetés után kerül sor.
  1. A lemondott, azaz nem teljesült megrendelésekért – amely okától függetlenül lehet a Cso-Dár Bt. részéről nem teljesített, vagy a Kártyabirtokos által megrendelt, de időben lemondott utazása esetén – pont jóvá nem írható.
  1. A kifizetett, de a teljesítés előtt visszamondott (törölt) utazások esetén nem jár pont, mivel az utazás sem valósult meg, ami végén a jóváírás megtörténhetett volna.
  1. A pontok nyilvántartási időszaka az adott naptári év. A pontok a gyűjtés naptári évét követő év április 30-ig használhatóak fel, május 1-jén törlésre kerülnek.
  1. Pont jóváírható minden utazás után, kivéve az ajándékkártyákat.
  1. A soproniutas.hu oldalon a diszkont repülőtéri transfer utazások után nem jár pont jóváírás.
  1. A Cso-Dár Bt. fenntartja magának a pontgyűjtésben részt vevő termékek változtatásának jogát.
  1. Az a Kártyabirtokos, aki regisztrált a soproniutas.hu oldalon nyomon követheti addigi utazásainak történetét..
  1. Amennyiben a soproniutas.hu oldalon nem regisztrált, akkor az utas kérésére a sofőr tájékoztatja ennek lehetőségeiről.
 5. Pontok beváltása
  1. A Kártyabirtokos pontegyenlegén elérhető pont beváltható utazás során. A beváltást a Kártyabirtokosnak kell kezdeményeznie. A beváltási szándék az autóban a sofőrnek történő szóbeli jelzéssel utazás kezdésekor történik.
  1. Az utazás során beváltható minimum pontérték 200 pont utanként. Vagyis a Kártyabirtokosnak legalább 200 ponttal (forinttal) rendelkeznie kell a Kártyáján, hogy a kedvezményt érvényesíthesse, pontokat vonathasson le.
  1. beváltás során 1 pont egyenértékű 1 Ft-tal.
  1. A pontok beválthatóak a Cso-Dár Bt. kínálatában található utazásokra (TAXI Sopronban, Airport Transfer Schwechat Wien repülő térre, Pozsony repülőtérre, Budapest Lisz Ferenc repülőtérre, Soproniutas Barátikör által szervezett egy vagy többnapos kisbuszos kirándulások során a viteldíjra, valamint a sChOOL BUS iskolai gyermekszállítás Bérleteire), kivéve a vásárlási utalvány/ajándékutalványokat..
  1. A beváltás előfeltétele, hogy a Kártya a utazás során  kéznél legyen.
  1. Az adott utazás során beváltható pontmennyiség maximum a viteldíj fizetendő értékének 50%-a lehet.
  1. Amennyiben az utazás során nem kezdeményezte az Utas a pontok Kártyára történő jóváírását (nem akarta, vagy elfelejtette) az már később nem pótolható.
  1. Az utólagos pontbeváltásra és jóváírásra abban az esetben sincs mód, amennyiben az előkerülő (megtalált) Kártya még az nap de később kerülne pontjóváírásra.
 6. Elveszett, vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje
  1. A Kártya pótlása, illetve cseréje a 20AIRPORT TAXI autóiban történik, ahol a Kártyabirtokos az új kártyát a kártyaigénylő adatok megadásávalazonnal átveheti.
  1. Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az új Kártya 0 Ft vagy 0 Euro kezdő kontóval indulnak! Szükséges megadni az igénylőhöz tartozó nevet és címet, e-mail címet (változások közléséhez a közösségi tájékoztatás érdekében), telefonszámot (az autóban felejtett Kártya vagy holmi átadásáról való tájékoztatás érdekében).
  1. Az új Kártya azonnal használható.
  1. A Kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti Kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.
 7. Egyéb szabályok
  1. Pontok gyűjtése és felhasználása a Kártya,bemutatása nélkül nem lehetséges.
  1. Az Utas aki, aki egyben Kártyával rendelkezik, a pontokkal kapcsolatos e-mailes értesítésekről bármikor leiratkozhat.
  1. A Kártyabirtokos a Kártyát másnak is átadhatja, aki arról utazásfizetést kezdeményezhet.
 8. A Programban való részvétel feltételei
  1. A Szabályzat pontjainak tudomásul vételével az Utas elfogadja a Cso-Dár Bt. Törzsvásárlói Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.
  1. Amennyiben a Kártyával vagy a Program bármely részével a Cso-Dár Bt. visszaélést tapasztal, úgy a Cso-Dár Bt. jogosult az illető magán- vagy jogi személy részvételét a Programban megszüntetni, beleértve a kártyán jóváírt pontegyenleg törlését is, valamint a visszaélővel szemben az őt ért kárért a kár összege erejéig a kárt jogi úton érvényesíteni.
  1. Ha a nyilvántartott utazási érték jogosulatlanul vagy visszaélés révén került a felhasználásra, a Cso-Dár Bt. jogosult azt a nyilvántartásból törölni, és a kártyát letiltani.
  1. A Cso-Dár Bt. jogosult Törzsvásárlói Rendszerének Szabályzatát egyoldalú döntésével bármikor módosítani. A szabályzat módosításáról a Cso-Dár Bt. a Törzsvásárlókat a módosítás hatályba lépését követően megfelelő módon (e-mail vagy a csodar.hu oldalon, illetve az autókban jól látható helyen kihelyezett közlemény) tájékoztatja. A Programban való további részvétellel a Törzsvásárlók a megváltozott szabályokat tudomásul veszik.
 9. Adatok kezelése és védelme
  1. A Kártya adatlapjának kitöltésével az Utas hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait és a Program igénybevételével kapcsolatos egyéb adatokat a Cso-Dár Bt. a Törzsvásárlói Rendszer működtetése, illetve a utazási szokásoknak a utas igények jobb kiszolgálása érdekében történő kiértékelése, valamint a Törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. A Program igénybevételével kapcsolatos adatok a Törzsvásárló személyes adataival semmilyen esetben sem kerülnek összekapcsolásra. Az adatokat a Cso-Dár Bt. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki. A Törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges. Minden további adatkezelési szabálynak az alapja a soproniutas.hu oldalon található Adatkezelési Szabályzat.
 10. Felelősség
  1. A Cso-Dár Bt. nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.
   A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik. Ez a szabályzat teljes körűen hatálytalanítja a korábbi szabályzatok rendelkezéseit. Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a Cso-Dár Bt. Törzsvásárlói Rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon sofőrjeink valamelyikéhez, vagy keressen bennünket az info@soproniutas.hu vagy az info@csodar.hu e-maileken.
to top